Ugovorna logistika

Razvoj proizvodnje, trgovine i potreba za što većom logističkom racionalizacijom, a u cilju optimizacije troškova dovodi do rastućeg broja kompanija koje se bave ugovornom logistikom. Ugovorna logistika podrazumeva prepuštanje pojedinih aktivnosti kompaniji koja će ih za Vas obaviti brže, bolje i jeftinije i omogućiti da se fokusirate samo na Vašu osnovnu delatnost.

Moderna logistička rešenja

Sa porastom potreba naših klijenata i nametanjem sve većih zahteva u pogledu fleksibilnosti, smanjenja troškova i povećanja produktivnosti poslovanja od strane njihove konkurencije javlja se i potreba za inovativnim logističkim rešenjima. QSL nudi najsavremenija prilagođena logistička rešenja koja odgovaraju na ove zahteve i potrebe.

Mi pokrivamo ceo logistički proces, počevši od momenta preuzimanja robe od pošiljaoca pa sve do njene isporuke krajnjem potrošaču, strogo kontrolišemo svaki segment u tom procesu od usluga transporta, skladištenja, distribucije, ali i usluga sa dodatom vrednošću – VAS (Value Added Services).

Kako bi ceo lanac isporuke neometano funkcionisao, potrebno je ispratiti sve aktivnosti uključujući i određena planiranja, tok realizacije, nabavku, distribuciju kao i dodatne aktivnosti koje nudimo:

  • pakovanje i prepakivanje robe;
  • označavanje robe;
  • sortiranje robe;
  • deklarisanje robe;
  • provera kvaliteta i kvantiteta robe;
  • praćenje zaliha robe;
  • povratna logistika.

QSL zaokružuje ceo proces i kroz individualni pristup i detaljnu analizu Vaših poslovnih procesa nudi najoptimalnije rešenje u pogledu troškova i resursa.

Moderna logistika koristi različita softverska rešenja i napredne sisteme praćenja robe  što omogućava da se lanac snabdevanja daleko lakše prati. Iskusnom logističaru danas nije potrebno mnogo vremena da u najkraćem mogućem roku ustanovi potrebu klijenta i ponudi najadekvatniju soluciju.

Skladištenje robe

Skladištenje robe predstavlja komercijalno čuvanje i rukovanje robom u skladištima do njenog daljeg transporta, distribucije, proizvodnje ili potrošnje. Roba u skladištu može biti rasuta ili spakovana u ambalaži. Razlikujemo dva tipa skladišta:
  • carinsko skladište u kom se roba čuva pod carinskim nadzorom pre carinjenja i
  • komercijalno skladište u kom se čuva roba koja se nalazi u domaćem prometu.
QSL na terminalu Carinske ispostave Ostružnica u Ulici Bore Stankovića 16 poseduje visokoregalno javno carinsko i komercijalno skladište ukupne površine 4000 m2. Vaša roba u našem skladištu je potpuno sigurna, nalazi se pod stalnim tehničkim i fizičkim obezbeđenjem, dostupna na zahtev, a skladište je osigurano kod osiguravajuće kuće. Skladište je pristupačno za utovar/istovar svih tipova teretnih vozila.

U magacinu je integrisan WMS (Warehouse Management System) sistem upravljanja skladištem koji pomaže planiranje i kontrolu robe.

Distribucija robe

QSL Vam nudi uslugu distribucije svih vrsta skladištene robe do maloprodajnih objekata na celoj teritoriji Republike Srbije. U zavisnosti od Vaših zahteva i potreba vršimo distribuciju robe u svim temperaturnim režimima, kamionskim i kombi prevozom. Naši iskusni magacioneri uz pomoć savremenih sistema za upravljanje skladištima vode računa o sledljivosti robe po rokovima upotrebe.

Poverite nama Vašu logistiku

Bez obzira da li su Vam potrebne privremene usluge skladištenja prilikom transporta robe ili tragate za iskusnim timom kom ćete prepustiti kompletnu brigu o Vašoj logistici javite nam se sa zahtevima i u roku od 30 minuta dobićete najbolju ponudu!