Transport robe

Transport robe se može definisati kao isporuka bilo kog tereta sa jednog mesta na drugo. To je najčešće kretanje robe između proizvođača, trgovaca i potrošača različitim vidovima saobraćaja.

Naša uloga je da u najkraćem roku zadovoljimo Vaše potrebe za transportom robe, na siguran način i uz minimalne troškove.

Međunarodni transport robe

Međunarodni transport robe je poslednjih godina u sve većoj ekspanziji i sve su veće potrebe za njim.  QSL pažljivo osluškuje potrebe tržišta i nastoji da svakom klijentu ponaosob izađe u susret kroz individualni pristup i u saradnji sa svojim partnerima kako u zemlji tako i u inostranstvu obezbedi najbolja i najpovoljnija logistička i administrativna rešenja.

Bez obzira na količinu i vrstu robe, organizujemo najbrži mogući transport vodeći računa naravno da to za Vas bude i najpovoljnija varijanta. Međunarodni transport za Vas obavljamo koristeći sve vidove transporta:

U zavisnosti od Vaših zahteva, robu direktno možemo transportovati do krajnjeg odredišta po principu “od vrata do vrata”. To je veoma efikasan način koji štedi Vaše vreme i smanjuje obaveze. Naravno možemo kombinovati različite vidove transporta kako bismo Vam umanjili troškove ili ukoliko je to jedini mogući način dostave robe do željene destinacije.

Kada je u pitanju vrsta robe QSL vrši transport najrazličitije robe, od redovne, preko vangabaritne pa sve do opasnih materija uz poštovanje svih propisa u pogledu pakovanja, transporta, skladištenja, itd.

Kompanija QSL poseduje sve propisane sertifikate i dozvole za vršenje međunarodnog transporta robe.

Gde sve vršimo međunarodni transport robe

QSL u međunarodnom drumskom transportu vrši transport kamionima i železnicom iz Srbije do svih evropskih zemalja i obratno.

Kada su ostali vidovi međunarodnog transporta u pitanju (avio i brodski) moguće je prevoženje Vaših pošiljki u celom svetu.

Medjunarodni transport robe

Domaći - unutrašnji transport robe

Domaći ili unutrašnji transport robe podrazumeva prevoz robe na teritoriji cele Srbije. Za QSL ne postoje ograničenja u pogledu težine i vrste robe, mesta isporuke, gabarita, itd.

S obzirom na to da imamo razvijenu logističku mrežu po celoj Srbiji, u mogućnosti smo da na Vaše zahteve odgovorimo u najkraćem mogućem roku i ponudimo Vam efikasno i ekonomično rešenje shodno datoj situaciji i Vašim potrebama.

Transportne opcije

U zavisnosti od Vaših potreba, količine robe i željenih rokova isporuke možemo Vam ponuditi tri tipa transportnih rešenja, odnosno opcije transporta pošiljki:

 • pun utovar robe;
 • parcijalni utovar – dotovar robe;
 • zbirni transport robe;

Pun utovar robe

Pun utovar robe ili kompletan utovar robe predstavlja opciju kada se jedan kamion ili kontejner pune samo Vašom pošiljkom. Ovakav transport je obično skuplji od ostalih, ali je njegova efikasnost veća. Vreme transporta je kraće jer se pošiljka ne istovara pre krajnjeg odredišta.

Pun utovar robe najčešće koriste veće kompanije koje šalju veće pošiljke i u mogućnosti su da plate višu cenu za brže vreme isporuke.

Za kompletan utovar u drumskom transportu se koristi skraćenica FTL (Full Truck Load) dok se za transport kontejnera koristi FCL (Full Container Load).

Parcijalni utovar robe - dotovar robe

Parcijalni utovar robe ili dotovar robe – PTL (Partial Truck Load) je opcija kod koje jedan kamion osim Vaše pošiljke u preostalom raspoloživom prostoru prevozi i teret drugih korisnika. U dotovaru isto vozilo koje je preuzelo pošiljku isporučuje je i na odredište, bez pretovara.

Opciju dotovara robe najčešće koriste manje i srednje kompanije koje nemaju potrebu za kompletnim utovarom. 

Zbirni transport robe

Zbirni transport je opcija kod koje Vaša pošiljka zauzima deo tovarnog prostora kamiona ili kontejnera zajedno sa više pošiljki ostalih korisnika. Ono po čemu se zbirni transport razlikuje od dotovara je to što se u zbirnom transportu koriste stalne linije koje robu preuzimaju u zbirnim skladištima, prevoze ih do zbirnih skladišta na kraju rute odakle se one razvoze drugim prevoznim sredstvima.

Ovakva organizacija transporta značajno štedi Vaša sredstva i najbolja je opcija za slanje manjih pošiljki.

Samim tim, zbirni transport robe se izdvaja ispred drugih kao najpovoljniji vid međunarodnog transporta o kojoj god vrsti transporta da se radi (avio, brodskom, drumskom ili železničkom).

Za zbirni transport u drumskom transportu se koristi skraćenica LTL (Less Than Truck Load) dok se za transport kontejnera koristi LCL (Less Than Container Load).

Distribucija proizvoda

Distribucija predstavlja proces pri kom se utovar robe uglavnom vrši na jednom mestu dok se roba istovara (distribuira) na više lokacija. Uglavnom se radi o proizvodima široke potrošnje koji se distribuiraju trgovinskim lancima na teritoriji cele Srbije. Zavisno od količine proizvoda možemo Vam ponuditi vozila različite veličine i nosivosti prema Vašim potrebama koja će pritom štedeti Vaš novac i omogućiti optimalan odnos cene i kvaliteta usluge.

Vangabaritni transport robe

Vangabaritni transport je svaki prevoz robe koja odstupa od standardnih gabarita vozila, tj. odstupa od standardno propisane vrednosti u pogledu širine, visine, mase, dužine i osovinskog opterećenja.

Vangabaritni teret osim što se mora transportovati po strogim propisima u transportu predstavlja i opasnost. Stoga upravljanje ovim teretima prepustite našim stručnjacima koji će pažljivim rukovanjem kao i specijalnom opremom i pakovanjem omogućiti siguran i pravovremen transport do krajnjeg odredišta.

Robu koja “iskače” iz gabarita QSL će za Vas prevesti korišćenjem različitih vidova transporta (avio, brodski, drumski i železnički).

Kompanija QSL Vam nudi garanciju za prevoz vangabaritnog tereta kao i naknadu štete u slučaju nastanka nekih nepredviđenih događaja. Naravno, iza nas stoji i osiguravajuća kuća koja pokriva vanredne situacije koje mogu nastati na putu, a u vezi sa transportom robe naših klijenata.

Da bismo Vam približili šta se sve možete prevoziti našim prevoznim sredstvima, u nastavku navodimo neke uobičajene zahteve naših klijenata kada je u pitanju vangabaritni transport robe. QSL je do sada imao prilike da transportuje:

 • mašinsku i drugu opremu velikih gabarita;
 • dizalice, kranove;
 • traktore, kombajne, građevinske mašine i ostala vangabaritna vozila;
 • raznu opremu, delove, metalne, betonske i druge konstrukcije;
 • kotlove, silose, rezervoare, materijale velikih dimenzija, itd.

Celokupan transport vangabaritnih tereta je strogo kontrolisan zakonskom regulativom u pogledu dimenzija, relacija, načina, vremena transporta, pratnje, itd. kako u našoj zemlji tako i u svim zemljama kroz koje prolazi Vaš vangabaritni teret.

Stoga se moraju poznavati propisi svake zemlje kroz koju teret prolazi odnosno pristiže. Takođe, vozila za prevoz ovog tereta moraju biti pod pratnjom, a neretko je neophodno organizovanje policijske pratnje (u zavisnosti od određenih karakteristika samog tereta).

Vangabaritni transport robe

Transport opasnih materija

Da biste lakše razumeli sam pojam opasnih materija, možemo reći da tu spadaju sve one materije koje zagađuju životnu sredinu, negativno utiču na zdravlje ljudi i time ugrožavaju bezbednost, a po prirodi mogu biti toksične, radioaktivne, eksplozivne, zapaljive itd. Transport opasnih materija kao i opasnih sirovina i otpada se vrši po strogo definisanim pravilima i u skladu sa zakonskom regulativom koja se menja dvogodišnje.

Što se tiče propisa vezanih za transport opasnih materija i zakonske regulative, sve mora biti maksimalno ispoštovano i svaka strana koja učestvuje u ovoj vrsti transporta mora pratiti propisane pravilnike i procedure.

Pošiljalac je dužan da preda klasifikovanu robu prema pravilniku pod uslovom da je dozvoljen transport iste, da prevozniku pruži sve neophodne informacije i dokumentaciju. Da opasne materije otpremi u za to adekvatnim i dozvoljenim pakovanjima, cisternama, tankovima kao i da iste obeleži i zatvori nakon pražnjenja, itd.

Prevoznik mora da proveri da li roba koju preuzima ima odobrenje za transport, da li je propisno spakovana i da li poseduje odgovarajuću dokumentaciju. Veoma je bitno da proveri da li je sve u skladu sa propisima i da uoči eventualne nepravilnosti i oštećenja na vreme. Ukoliko nešto nije u skladu sa propisima, prevoznik će odbiti prijem dok se uočeni problem ne reši.

Primalac je u obavezi da očisti kontejner, cisternu, itd nakon pražnjenja. Takođe, u obavezi je da skine stare plombe, obeležja, listice. Nakon pražnjenja, cisterne i kontejnere zatvara prema propisima i vraća nazad.

Naravno, pored glavnih učesnika, i ostali učesnici kao što su utovarivač, punilac, paker, itd. imaju svoje obaveze. Za eventualne propuste u radu odgovara svako iz svoje nadležnosti, tj iz transportnog lanca, a na osnovu propisa koji regulišu ovu oblast.

Klase opasnih materija

Postoji devet klasa opasnih materija pri čemu svaka klasa ima i svoj UN broj radi lakšeg raspoznavanja vrste:

 • Klasa 1 – eksplozivne materije i predmeti koji ih sadrže;
 • Klasa 2 – gasovi pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom;
 • Klasa 3 – zapaljive tečne materije;
 • Klasa 4 – zapaljive čvrste materije;
 • Klasa 5 – oksidirajuće materije;
 • Klasa 6 – otrovne i  infektivne materije;
 • Klasa 7 – radioaktivne materije;
 • Klasa 8 – korozivne (nagrizajuće) materije;
 • Klasa 9 – ostale opasne materije i predmeti.

Poverite nama Vaš transport robe

Bez obzira da li Vam je potreban prevoz u domaćem ili međunarodnom transportu, da li želite da pošaljete manju pošiljku ili veći tovar, da li imate potrebu za vangabaritnim ili transportom opasnih materija pošaljite nam upit i u roku od 30 minuta očekujte najbolju ponudu!

  Avio transportBrodski transportDrumski dransportŽeleznički transport