Brodski transport robe

Želite da transportujete kontejner sa robom iz Kine ili sa druge udaljene destinacije?

Brzina transporta pošiljke Vam nije presudna, a želite da uštedite novac?

Brodski transport robe predstavlja pravo i najekonomičnije rešenje za Vas!

Brodski transport je jedan od najstarijih vidova prevoza robe. On je ekonomičniji od svih drugih vidova i danas čini okosnicu transporta svetske trgovine sa udelom od 90%.

Brodovima se mogu prevoziti sve vrste tereta, a u odnosu na vrstu tereta se izdvajaju i određeni tipovi brodova:

 • brodovi za prevoz kontejnera;
 • brodovi za prevoz rasutog tereta;
 • tankeri za prevoz tečnih goriva;
 • brodovi za prevoz vozila;

QSL za Vas organizuje dva tipa brodskog transporta:

 • pomorski transport robe;
 • rečni transport robe.

Brodski transport kontejnera

Brodski transport kontejnera je svakako najbolji izbor kada su u pitanju transporti većih pošiljki robe kao i robe većeg gabarita sa velikih udaljenosti, ali se veoma često koristi i za slanje manjih pošiljki u zbirnom transportu.  Njegove glavne prednosti su brzina utovara i istovara, kao i mogućnost lakog nastavka transporta drugim vidovima bez prepakivanja robe.

U pogledu organizacije brodski transport kontejnera se deli na dva tipa:

 • transport punih kontejnera – pun kontejnerski utovar ili FCL (Full Container Load);
 • zbirni kontejnerski transport – utovar ili LCL (Less Than Container Load).
Brodski kontejneri u luci

Transport punih kontejnera

Transport punih kontejnera odnosno pun kontejnerski utovar (skraćeno FCL) podrazumeva najam celog kontejnera od strane jednog korisnika bez obzira na njegovu popunjenost.

QSL umesto Vas preuzima kompletnu organizujaciju transporta punih kontejnera od ugovaranja prostora na brodu, dopremanja kontejnera na mesto utovara, realizaciju izvoznih carinskih procedura, dopremanje kontejnera u luku isporuke, praćenje kretanja broda u realnom vremenu, istovar kontejnera, uvozno carinjenje robe i nastavak transporta odgovarajućim vidom do dogovorenog odredišta.

Zbirni kontejnerski transport

Zbirni kontejnerski transport (skraćeno LCL) predstavlja idealno rešenje za Vas ukoliko nemate dovoljnu količinu robe da popunite ceo kontejner.

Zbirni kontejnerski utovari štede Vaš novac jer se kontejneri popunjavaju i pošiljkama drugih pošiljaoca te Vam omogućavaju značajne uštede. Osim što se ne zakupljuje čitav tovarni prostor troškovi carinjenja i ostale dokumentacije su značajno sniženi jer se obaveze raspoređuju na svakog pošiljaoca. Svakako LCL je dosta ekonomičniji način transporta i u pogledu ostalih pratećih troškova.

S obzirom na kraći životni ciklus proizvoda, nije više potrebno da gomilate robu na zalihama, iznajmljujete skladišta i bespotrebno dižete troškove. Robu možete slati i naručivati u manjim serijama jer nam Vaše potrebe predstavljaju značajan signal u pogledu stalnog razvoja i ponude najboljih logističkih rešenja.

Zbirni kontejnerski transport je idealno rešenje za male i srednje preduzetnike koji nemaju mogućnosti ili potrebe da napune pune kontejnere, a ne smeju propustiti rokove isporuke.

QSL će Vam rado pomoći u odluci oko izbora zbirnog ili punog utovara. Zajedno ćemo iznaći najbolje rešenje za Vašu pošiljku po pitanju isplativosti i brzine transporta.

Tipovi kontejnera

QSL vrši brodski transport robe svim vrstama standardnih kontejnera čiji izbor zavisi od specifičnosti Vaše pošiljke i konkretnih zahteva.

Najčešće korišćeni tipovi kontejnera:

 • standardni kontejner dužine 20 stopa (6.1 m);
 • standardni kontejner dužine 40 stopa (12.2 m);
 • “High Cube” kontejner dužine 40 stopa (visine 2.90 m u odnosu na standarnu visinu 2.59 m);
 • “Open Top” kontejner dužine 20 stopa (otvorenog gornjeg dela);
 • “Open Top” kontejner dužine 40 stopa;
 • rashladni kontejner dužine 20 stopa;
 • rashladni kontejner dužine 40 stopa;
 • “Flat Rack” platforma dužine 20 stopa (sa dve uspravne stranice);
 • “Flat Rack” platforma dužine 40 stopa;
 • platforma dužine 20 stopa;
 • platforma dužine 40 stopa.

Kombinovani transport

Brodski transport robe se najčešće mora kombinovati sa nekim od ostalih vidova transporta. U zavisnosti od pristupačnosti luka i njihove povezanosti sa ostalim komunikacijama drumski transport je taj koji pomaže umrežavanje. Pojedine luke imaju i železničke terminale sa kojih se nakon plovidbe transport nastavlja železnicom.

Ukoliko Vam je potrebno da ubrzate transport pošiljke QSL za Vas organizuje i kombinovani brodski i avio transport.

QSL u svojoj ponudi ima uslugu kombinovanog transporta robe “od vrata do vrata”, lišite se svih muka i nama prepustite sve administrativne i organizacione poslove.

Osiguranje robe u brodskom transportu

Ukoliko želite da Vašu robu u brodskom transportu dodatno osigurate, QSL sarađuje sa vodećim osiguravajućim kompanijama Dunav osiguranje, Wiener Städtische osiguranje i Generali Osiguranje Srbija.

Osiguranje robe u brodskom transportu može pokrivati različite rizike poput potapanja, štete prouzrokovane vodom, nezakonite radnje posade broda, itd.

Prepustite nama Vaš brodski transport

Osim organizacije brodskog transporta robe QSL za Vas obavlja sve uvozne i izvozne carinske procedure i rešava dokumentaciju u skladu sa propisima.

Nezavisno od vrste i količine Vaše robe, očekujte da sve bude isporučeno u dogovorenom roku. Naši zaposleni maksimalno će se angažovati da transport  protekne bezbedno uz konstantni nadzor i praćenje pošiljke od početka do kraja.

Pošaljite nam upit sa svim zahtevima i u roku od 30 minuta očekujte našu ponudu za organizaciju brodskog transporta Vaše pošiljke.