Carinsko zastupanje - špedicija

Carinsko zastupanje ili špedicija podrazumeva carinjenje robe, odnosno obavljanje špediterskih usluga od strane trećeg lica za pošiljaoca ili primaoca robe, bilo da se vrši uvoz ili izvoz robe.

Carinjenje robe

Svaka roba koja ulazi na teritoriju Republike Srbije mora biti ocarinjena da bi se uključila u slobodan promet i stekla status domaće robe. Carinjenje robe predstavlja izuzetno bitan, ako ne i najbitniji deo svakog lanca snabdevanja, ukoliko ovde dođe do problema i usporavanja lanac se zaustavlja.  QSL za Vas sprovodi sve zakonske procedure u vezi sa uvozom, izvozom, reeksportom i tranzitom robe.

Izuzetno je važno poznavati carinske propise Republike Srbije kao i zemlje iz ili u koju se uvozi/izvozi roba. Neznanje i neiskustvo se u carinjenju robe skupo plaća, te je od presudne važnosti angažovati iskusne carinske zastupnike kako bi se blagovremeno i na ispravan način podnela carinska deklaracija i sprovele potrebne carinske procedure.

Carina saobraćajni znak

Carinski zastupnik - špediter

Carinski zastupnik, ranije carinski agent ili špediter je lice registrovano za obavljanje poslova iz oblasti međunarodne špedicije, ovlašćeno od Uprave carina Republike Srbije za sprovođenje radnji u carinskom postupku.

Angažovanje carinskog zastupnika kod uvoza ili izvoza robe nije obaveza, ali da biste uspešno obavili ovaj posao morate dobro poznavati sve carinske zakone i procedure, posedovati carinske garancije za plaćanje carinskog duga, posedovati odgovarajući softver, a u nekim slučajevima i odgovarajuće licence.

Samo osoba koja poseduje dugogodišnje iskustvo i redovno prati sve izmene zakona i carinskih propisa može sa sigurnošću obavljati ovaj posao bez bojazni da napravi grešku. Takođe, neadekvatna dokumentacija može ometati sam proces snabdevanja i dovesti do zastoja u tom lancu – što Vam se, u najmanju ruku, ne isplati. Zato carinjenje robe i brigu oko njega prepustite našim iskusnim carinskim zastupnicima.

Svako lice koje nema sedište ili prebivalište u Republici Srbiji mora prilikom uvoza ili izvoza robe imenovati carinskog zastupnika koji će obavljati poslove carinskog zastupanja u svoje ime, a za račun lica koje uvozi ili izvozi robu.

QSL za Vas obavlja pripremu dokumentacije za uvoz/izvoz robe, skladištenje, privremeni uvoz/izvoz, reeksport, konsalting u vezi sa carinjenjem robe, posredovanje kada je neophodno odraditi pregled robe (tržišni – fitosanitarni pregled, sanitarni ili veterinarski pregled, fumigaciju, itd).

Kompletna špedicija za sve vrste robe – iz prehrambene, hemijske, automobilske, tekstilne, mašinske industrije, itd. Naravno, kako razne vrste robe podležu različitim procedurama, jako je bitno ispravno deklarisati robu i izvršiti carinsko tarifiranje na pravi način kako ne biste došli u problem sa carinskim organima.

Carinska dokumentacija se podnosi u najkraćem mogućem roku i usled dobre komunikacije koju imamo sa Upravom Carina, posao završavamo isto tako brzo i uspešno kako bi roba što pre nastavila svoj put.

Carinjenje robe radimo na svim carinskim ispostavama u Republici Srbiji.

Carinsko skladištenje

Carinsko skladištenje je postupak smeštanja carinske robe u carinsko skladište u skladu sa propisanim uslovima i pod carinskom kontrolom. Carinska roba može biti strana roba koja je uneta u carinsko područje Republike Srbije i domaća roba namenjena izvozu. Carinsko skladište može biti javno ili privatno skladište. Javno skladište je carinsko skladište u koje svako lice može skladištiti robu, dok u privatno skladište robu može smeštati samo držaoc skladišta.

QSL poseduje komercijalno skladište na terminalu Carinske ispostave Ostružnica, Ulica Bore Stankovića 16 Makiš koje će od avgusta meseca 2019. biti i javno carinsko skladište. Skladište je osigurano kod osiguravajuće kuće. Prilikom skladištenja Vaše robe organizujemo njen prijem/istovar, evidenciju, adekvatan smeštaj i čuvanje. Takođe, robu otpremamo prema propisima, carinimo,  pakujemo, vršimo utovar i isporučujemo do odredišta.

Reeksport robe

Reeksport robe podrazumeva dva slučaja:

  • kada se roba iz inostranstva isporučuje neposredno u drugu državu na osnovu ugovora, bez ulaska na teritoriju Srbije ili sa prolaskom kroz teritoriju Srbije kada je u pitanju  tranzit robe.
  • kada se roba skladišti u carinskom skladištu odakle se nakon sprovedene procedure šalje u drugu državu.

Aktivno oplemenjivanje robe

Tokom boravka robe u carinskom skladištu ista se može podvrgnuti postupku aktivnog oplemenjivanja ili se može reeksportovati u nepromenjenom stanju. Aktivno oplemenjivanje podrazumeva postupak priveremnog uvoza robe, njene dorade ili izrade gotovog proizvoda i izvoza poluproizvoda ili gotovog proizvoda. Benefit aktivnog oplemenjivanja robe je odlaganje plaćanja carine ili povraćaj sredstava nakon izvoza robe.

Aktivno oplemenjivanje robe

Privremeni uvoz/izvoz robe ili opreme

Kada se roba uvezena iz inostranstva koristi u zemlji, a za nju postoji obaveza ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, izuzev neuobičajenog smanjena vrednosti zbog njene upotrebe govorimo o privremenom uvozu. Na privremeno uvezenu robu se plaća niža carina ili se uopšte ne plaća i ona je oslobođena raznih ograničenja koje postoje kada se radi o standardnom uvozu/izvozu.

Carinjenje robe na točkovima - vozilu

Određene vrste robe, najčešće naftu i njene derivate nije neophodno voziti u carinsko skladište kako bi se potom stavila u slobodan promet već se sve može rešiti “na točkovima”, odnosno na samom vozilu. Carinjenje robe na točkovima znatno ubrzava transport i isporuku Vaše robe na odredište.

Poverite nama carinsko zastupanje

Carinjenje robe je kompleksan posao koji zahteva odlično poznavanje propisa i ogromno iskustvo. Ukoliko ste nesigurni u svoje poznavanje carinskih procedura prepustite uvoz/izvoz robe najiskusnijima. 

Pošaljite nam upit sa zahtevima i u roku od 30 minuta dobićete našu ponudu za carinsko zastupanje.